27 Kasım 2013 Çarşamba


                ULUSLARARASI POSTA SANATI  PROJESİ 2014
                              “BEN BİR CEVİZ AĞACIYIM.” (*)

(*) Nazım Hikmet’in “Ceviz Ağacı” şiirinden alınmıştır.

 Evet, ceviz ağacı bizi seyrediyor. Şaşarak bakıyor yaptıklarımıza…
Çünkü…
Şehirlerimizi beton meydanlara, ağaçsız caddelere ve topraksız parklara mahkum ettik. 
Hava kirli, su kirli… Balıklar kaçıp gitti, göçmen kuşlar tehlikede, kedi köpeğimiz esir.
Üretmeyi unuttuk, sistem hepimizi ‘’tüketici’’ olarak tanımladı ve bizler hesapsızca tüketirken, etrafımızı çöp yığınları kuşatıyor sinsice.
Ve çocuklarımızın geleceğini yok ediyoruz.
Dur demenin zamanı gelmedi mi?
Gelin çok geç olmadan düşünelim: Nerede hata yaptık? Bundan sonra ne yapmalı?
Ve kulak verelim Ceviz Ağacı’na…

SANATÇILARA ÇAĞRI
Bu proje,  03.05.2014 – 18.05.2014 tarihleri arasında Bakırköy Belediyesi Botanik Parkı – İstanbul / Türkiye’de gerçekleşecek olan Ben Bir Ceviz Ağacıyım – Posta Sanatı Sergisi 2014’e katılmak isteyen tüm sanatçılara açıktır. Proje, Atölye Arts-In tarafından Bakırköy Belediyesi’nin işbirliğiyle gerçekleşecektir.

KATILIM ŞARTLARI:
1.  Katılım ücretsizdir.
2.  Her sanatçı en fazla üç eserle katılabilir.
3.  Kategori: Resim, Çizim/Desen,  Özgün Baskı,  Fotoğraf
4.  Boyut: 10x15 cm
5. Teknik: Her türlü teknik uygulanabilir.
6.  Irkçı, fanatik ve pornografik içerikli çalışmalar sergilenmeyecektir.
7. Gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Fotokopi, reprodüksiyon olmamalıdır.
8. Sergiye katılan eserler iade edilmeyecektir. Eserler sergi süresince sembolik fiyatlarla  yardım amaçlı satışa sunulacaktır. Elde edilen gelir, Bakırköy Belediyesinin belirlediği yardım  kurumuna bağışlanacaktır. Satılmayan eserler ise Atölye Arts-In  arşivine kalacaktır.
9. Bütün katılımcılara sergi dokümanı gönderilecektir.
10. Gönderilen eserlerin görselleri http://artsinmailartproject2014.blogspot.com/ da 15.01.2014 tarihinden  itibaren yayımlanacaktır.  Eğer gönderdiğiniz çalışmaların çözünürlüğü yüksek fotoğrafı varsa, ayrıca meral_agar@yahoo.com.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.
11. Sergi ile ilgili her türlü haber ve belge aşağıdaki internet adreslerinde paylaşılacaktır. https://www.facebook.com/groups/arts.in/
https://www.facebook.com/events/457546407688739/
12. Sergi, Atölye Arts-In tarafından kurulacak ve kaldırılacaktır.
13. Sergi ile ilgili lojistik ihtiyaçlar Bakırköy Belediyesi’nce karşılanacaktır.
14. Sergi ile ilgili yazılı çeviri hizmetini Uluslararası Dil Hizmetleri Tercümanlık ve Danışmanlık Ltd. Şti. verecektir.

BAŞVURU:
15. Son Başvuru Tarihi:  15 Nisan 2014
      Posta damga tarihi esas alınacaktır.
16. Her sanatçı eseri/eserleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri de göndermelidir:
      Sanatçının adı ve soyadı, eser adı, teknik, tarih, sanatçının posta adresi, sanatçının e-posta
      adresi ve varsa, web adresi

17. Eserler, postayla aşağıdaki adrese gönderilmelidir.
      “Ben Bir Ceviz Ağacıyım”
       Meral Ağar
      PK. 7 Beşiktaş PTT Merkez
      34354 Beşiktaş – İstanbul / Türkiye

18.  Her türlü bilgi ve soru için meral_agar@yahoo.com.tr

                                          http://artsin2010.blogspot.com/


                                  INTERNATIONAL MAIL ART PROJECT 2014  
“I’M A WALNUT TREE.” (*)

(*) Quoted from “Walnut Tree” poem of Nazım Hikmet.

Yes, walnut tree is watching us.  Is looking at what we do,  with a shock in its eyes…
Because….
We doomed our cities to purely concrete squares, treeless streets and soilless parks.
Air is polluted, water is polluted… Fish have gone away; migratory birds are endangered; our dogs and cats are enslaved.
We have forgotten to produce… System has identified all of us as “consumers”, and while we are consuming lavishly, garbage mountains are encircling us mischievously.
And we are destroying the future of our children.
Hasn’t time come to say a “stop” thereto?
Come on. Let’s think over not a moment too soon. Where did we made a mistake? And what should we do from now on?
And let’s lend an ear to the Walnut Tree…

CALL TO ARTISTS
This project is open to all artists wishing to participate in “I’m a Walnut Tree – Mail Art Exhibition 2014” to be held at Bakırköy Municipality Botanic Park, Istanbul / Turkey between 03.05.2014 and 18.05.2014. The project will be realized by Atölye Arts-In, in cooperation with Bakırköy Municipality.

CONDITIONS OF PARTICIPATION
1. Participation is free.
2. Each artist may participate in the project with not more than three artworks.
3. Category: Painting, Drawing/Design, Unique Press, Photograph
4. Dimensions: 10x15 cm
5. Technique: All and any kinds of techniques may be applied.
6.  Racist, fanatic and pornographic artworks will not be exhibited.
7. The artworks should be original, and should not be photocopy or reproduction.
8. Artworks sent for the exhibition will not be returned. Artworks will, during the exhibition, be offered for sale at symbolic prices for charity. The resulting earnings will be donated to a charitable institution to be determined by Bakırköy Municipality. Unsold artworks will remain in Atölye Arts-In archives.
9. Exhibition document will be sent to all participants.
10. Visuals of the artworks will be published at http://artsinmailartproject2014.blogspot.com/ starting from 15.01.2014. If you have high resolution photograph of your artworks, you may send the photographs separately by e-mail to meral_agar@yahoo.com.tr address.
11. All and any news and documents relating to the exhibition will be shared at the following internet addresses:
https://www.facebook.com/groups/arts.in/, 
https://www.facebook.com/events/457546407688739/
12. The exhibition will be installed and removed by Atölye Arts-In.
13. Logistic requirements for the exhibition will be supplied by Bakırköy Municipality.
14. Written translation services for the exhibition will be provided by International Language Services Translation and Counseling Co., Ltd.

APPLICATION
15.  Last application date (Deadline): 15 April 2014
       Post seal date will be considered in timing.
16. Each artist is required to give the following information together with his/her artwork(s).
      Name and surname of artist, name of artwork, technique, date, artist’s mailing address,   artist’s e-mail address and if any, website address

17. Artworks should be sent by mail to the following address:
        “Ben Bir Ceviz Ağacıyım”
        Meral Ağar
        PK. 7 Beşiktaş PTT Merkez
        34354 Beşiktaş – İstanbul / Turkey

18. For all kinds of information and questions, meral_agar@yahoo.com.tr

                                            http://artsin2010.blogspot.com/Hiç yorum yok:

Yorum Gönder